Nyheder

I 2017 blev i JTU regi etableret 13 lokale klubnetværk.  Nedenfor er der dels en beskrivelse af formål med og mulige aktiviteter ude i netværkene samt en oversigt over netværkenes geografiske dækning.