To klubber fremhævet som jyske pejlemærker

Der var kun én klub, der kunne vinde titlen som årets tennisklub i Jylland, men da overrækkelsen fandt sted, blev to klubber særligt fremhævet.

Den ene klub for et fantastisk talent- og elitearbejde og en imponerende medlemsvækst; Skovbakken. Den anden klub for at vise, hvordan tennis kan genrejses og der kan skabes medlemsvækst i et fokus på samarbejde mellem klubber - store som små; Sønderborg. Klubben er på den måde et læringseksempel på hvordan "Bevæg dig for livet" med 10.000 flere medlemmer kan lykkes.

Der var dog ingen tvivl om, at Skovbakken Tennis blev klubben, der løb med æren og titlen som årets tennisklub i Jyllands Tennis Union (JTU). Skovbakken har formået at skabe et talent- og kraftcenter for tennis i Jylland - samtidig med, at klubben har øget antallet af medlemmer med 40 procent fra 2015 til 2016.

Udfordrende udvælgelse

JTU's bestyrelse har forsøgt at være grundige med at finde frem til årets tennisklub. En generel invitation blev sendt ud til alle klubber. Derudover blev de klubber, som i perioden fra 2012 til 2015 havde demonstreret kontinuerlig og betydelig medlemsfremgang, specielt inviteret til at udarbejde en ansøgning til Årets Tennisklub.

Formand for JTU Pia Vedel Ankersen siger:

"Det er imponerende ansøgninger, vi har modtaget. De syv klubber, som har søgt, har alle arbejdet målrettet med at give deres medlemmer de bedste mulige tennisoplevelser og tilbyde nye gode tilbud. Kvalificeret træningstilbud fremstår som et centralt tilbud for alle syv klubber."

Inden den endelige afgørelse faldt i bedømmelsesudvalget, blev de tre bedste kandidaters klubformænd - Skovbakken, Randers og Sønderborg - udsat for kritiske interviews. Dette samtidig med, at bedømmelsesudvalget målte og vejede klubberne på en lang række parametre.

De tre første parametre er blevet sat overordnet fra DTF's side, og gælder derfor i forbindelse med udnævnelsen af årets tennisklub i Danmark/DTF. En konkurrence som Skovbakken nu har kvalificeret sig til. Disse parametre er "rekruttering", "fastholdelse" og "talentudvikling". Hertil kom yderligere tre parametre, som bestyrelsen i JTU selv havde lagt ind i udvælgelsen, nemlig "ledelsesprincipper", "innovation" og "engagement". Inden for hver kategori fik hver klub karakterer efter deres indsats og resultater, og da det hele blev lagt sammen, så blev Skovbakken vinderen, tæt fulgt af Sønderborg og med Randers Tennisklub på tredjepladsen.

Kvalitetstilbud til motionisterne

"Skovbakken har udviklet et unikt talent- og kraftcenter for hele Jylland. Det er en meget professionel ledet klub, som ved, hvad de vil og som også har formået at skabe fantastisk gode resultater ud fra deres visioner. Det er meget imponerende," siger formand for JTU, Pia Vedel Ankersen og tilføjer:

Skovbakken har en vision om at skabe kvalitet i deres tilbud til alle medlemsgrupper. Så selv om klubben ikke lægger skjul på, at de er en talentcenterklub, så ved de godt, at de ikke kan klare sig uden motionisterne - og derfor er øvelsen i klubben også gået ud på at sikre, at andre end eliten får noget ud af deres kontingent. Det er godt set - og vel udført.

Talentarbejde i et samarbejde

Formand i Skovbakken, Klaus Gad, var naturligvis glad og stolt - både af prisen, men ikke mindst af den indsats og det resultat, som Skovbakken Tennis har opnået gennem de seneste år. Alene fra 2015 til 2016 havde klubben en medlemsstigning med 253 medlemmer (ca. 40 pct.) til i alt 879 medlemmer. Medlemsvæksten er en konsekvens af en målrettet indsats over for mindre juniorspillere "mini'er" samt ikke mindst ældre spillere.

"Vi har bevidst skabt en stor bredde med fantastiske træningstilbud til "det grå guld", og så vi er også gået målrettet efter de helt yngste i form af minitennis på skoler og i gymnastiksale, under ledelse af kompetente trænere", fortæller Klaus Gad.

Denne medlemstilgang har så dannet grobund for klubbens elitearbejde. "Vi har ønsket at skabe en jysk pendant til de store eliteklubber på Sjælland, et tennisakademi og elitecenter for Jylland. Det er dyrt at drive, og det må ikke gå galt, så vi har stor fokus på økonomi og budgetopfølgning", siger Skovbakken-formanden, der gerne samarbejder med andre klubber, så det høje niveau kan holdes. Han siger derfor samtidig, at der kun er plads til én klub, der går så målrettet efter elitearbejdet, og her får han opbakning fra JTU-formand Pia Vedel Ankersen, som siger:

"Det har vi set så mange gange. Lige så snart, der er en anden klub, der også satser, så risikerer fundamentet at ryge for begge klubber, og så skal vi forfra om nogle år. Det stiller nogle krav til Skovbakken om at samarbejde, men også til andre klubber om at holde fast i det, de er gode til."

Alle kan lære noget af Sønderborg

Men hvad så med nummer to - hvad er der særligt ved lige netop ikke blive årets tennisklub?

I Sønderborg betragter de ikke andenpladsen som et nederlag. Tværtimod. Og på sigt kan mange klubber blive vindere sammen med Sønderborg på baggrund af de ideer, der er blevet gennemført nede ved og på Als.

 "I modsætning til Skovbakken, så ligger Sønderborg i en region, hvor tennis ikke er i medvind, og hvor det virkelig kræver hårdt arbejde at udvikle sig. Og det har Sønderborg gjort fantastisk. Ikke alene har de formået at vokse selv, men de har også taget et regionalt ansvar, og sørget for at være med til at de mindre klubber i området også er vokset", siger JTU formand Pia Vedel Ankersen og tilføjer:

"Alle andre vil kunne lære noget af Sønderborg, og jeg håber, at klubber både i Jylland og i resten af Danmark vil sætte tid af til at kigge på, hvad Sønderborg har været igennem, og hvordan de har grebet opgaven an. Sønderborg-modellen kan få mange andre klubber til at vokse".

Formand i Sønderborg, Peder Helmuth Hansen, takker for rosen:

"Hos os har Udkants-Danmark det godt. Vi har været på en dejlig rejse sammen med de øvrige klubber i vores område. Vi har alle haft glæde af samarbejdet, som er langt større og bedre, end da vi startede vores udvikling for fire år siden. Vi er glade for vores fælles medlemsvækst, samtidig med at vi ud fra vores forudsætninger er lykkedes med at få top 25 spillere i flere rækker, har ni divisionshold, og samarbejder over grænsen til Tyskland", siger Peder, som samtidig roser Skovbakken for at tage rollen som lokomotiv på eliteområdet i provinsen.

"Det er godt for os alle, men tennis skal også vokse igen i alle øvrige områder, og i Sønderjylland har jeg et personligt håb om, at både Esbjerg og Kolding snart kommer tilbage til den styrke og størrelse, de har haft tidligere".

Få inspiration