Nyheder

Information om klubnetværk

I 2017 blev i JTU regi etableret 13 lokale klubnetværk.  Nedenfor er der dels en beskrivelse af formål med og mulige aktiviteter ude i netværkene samt en oversigt over netværkenes geografiske dækning.

Vi lægger i JTU meget stor vægt på, at disse netværk også i den praktiske tennis-dagligdag kommer til at fungere godt og nyttigt overalt i Jylland. I JTU budget 2018 er afsat midler til at støtte konkrete aktiviteter i disse netværk.

Beskrivelse af JTU netværkssamarbejde marts 2018

JTU klubnetværk oversigt.pdf

Hvert netværk har en lokal netværkskoordinator (se oversigten), som til dagligt samler trådene og indkalder til netværksmøder/aktiviteter. Som ny formand for JTU vil jeg besøge alle 13 lokale netværk til arrangementer/møder mindst een gang hvert sted i løbet af 2018-2019

Rigtig god påske og ikke mindst en super udendørs tennissæson 2018 til alle

 

Venlig hilsen 

Hans Martin Brøndum

Formand JTU