Nyheder

FORMANDEN INFORMERER:

"Processen for dannelsen af Tennis Øst på Sjælland som overbygning/fusion af KTU og SLTU er godt igang. Det kan nok ikke undre nogen, at der i den forbindelse har været luftet i DTF regi, om tiden også er inde til noget tilsvarende vest for Storebælt. Det er i øvrigt heller ikke første gang en sådan tanke er luftet.

Lad mig som formand for JTU på bestyrelsens vegne slå meget klart fast: JTU's bestyrelse er ikke afvisende for en evt. fremtidig mere formaliseret samarbejds-organisation ift. FTU. Bestyrelsen i FTU er pt. ikke indstillet på at starte dialog om en egentlig "sammenlægnings"-proces, og det er helt fair og demokratisk.  

Både JTU og FTU er jo selvstændige demokratisk funderede foreninger med egne bestyrelser og generalforsamlinger.

I praktisk dagligt arbejde har FTU og JTU et rigtigt godt og stigende samarbejde om mange aktiviteter - det vil vi fortsætte med og styrke - med respekt naturligvis for den lokale nærhed.

 I fald FTU senere gerne vil tale også en mere formel samarbejdstruktur de to unioner imellem, er vi i JTU åbne for det. Men der skal altså to til en dans, og jeg løber ikke som tennisspiller efter bolde, der ikke er i spil.

Jeg skal også sige, at jeg har hørt kræfter i DTF udtrykke, at en beslutning om en evt. JTU/FTU sammenlægning bare kan tages centralt i DTF. Det er ikke tilfældet! Det er et anliggende mellem FTU og JTU og vi kommer IKKE til at lægge op til en evt. beslutning herom før aller tidligst i 2020 - og kun hvis begge parter vil overveje den retning - og selvfølgeligt kun efter grundig information, dialog, forberedelse og udarbejdelse af konkret samarbejdsmodel mht. organisation, ledelse, aktiviteter, økonomi, osv. Og ingen sådan beslutning kan naturligvis tages udenom JTU/FTU vedtægter/bestyrelser/generalforsamlinger. Det er naturligvis også helt OK for enhver i det fynsk/jyske tennismiljø at være for en sådan tanke, være imod den eller være i tvivl - samt at skifte mening undervejs i en oplyst proces. Vi lever i et forenings- og medlemsdemokrati.

I lyset af ovenstående er det selvsagt vigtigt at det jyske tennismiljø støtter op om JTU og JTU's bestyrelse i varetagelsen af de jyske tennisinteresser - uanset hvor fremtidens landsstruktur ender.

DERFOR endnu engang en stor opfordring til at byde ind med kandidater til JTU's bestyrelse. Lige nu mangler vi 2 medlemmer og 2 suppleanter, der kan tiltræde til næste generalforsamling i marts 2019.

Jeg bliver som formand for JTU, hvis jeg bliver genvalgt - grundet opfordringer hertil og grundet vigtigheden af at vi i jysk tennis nu står sammen. Vi kan nemlig godt, på vores måde, matche Tennis Øst, den store nabo i øst....:)

Vi har i JTU mange nye spændende ting igang og på vej. Fælles indendørs holdturnering med FTU kører nu, åbne juniorsamlinger i samarbejde med DGI er søsat og lige om lidt igangsættes junior talent træninger på tværs af Jylland til brug for vore unge trin 2 talenter, altså de rutinerede unge turneringsspillere, der ligger niveauet under DTF talentmiljøet.

På sponsorsiden er vi midt i forhandlinger om en fornyet hovedsponsor-aftale gældende fra 2019-2022 og hele 5 tennisudstyrs-leverandører er med i den proces - hvilket i sig selv er positivt.

Også DGI er vi i forstærket praktisk dialog og samarbejde med - overalt hvor det giver lavpraktisk mening.

Med ønsket om fortsat solide aktiviteter og indsatser i det jyske tennismiljø og rigtig god indesæson til alle i 2018/2019

 

Hans Martin Brøndum

formand for JTU"