Nyheder

JTU fik på den ekstraordinære generalforsamling 5 nye medlemmer i bestyrelsen.

Velkommen til og tilykke med valget! Hermed en kort motivation for deres indtræden i JTU bestyrelsen.

God arbejdslyst og held og lykke med arbejdet!

På billedet ses øverst den samlede bestyrelse, derunder Benjamin Ejlersen, Peder Helmuth Hansen og nederst Frits Rasmussen, Pia Vedel Ankersen og Erik Jan Pedersen.

Benjamin Ejlersen (Formand - Vejle Tennis Klub):
"Der blev på den ekstraordinære generalforsamling efterlyst unge og energiske ildsjæle med sans for strategi og handlingsplanlægning. En invitation jeg ikke kunne sige nej til. Med over 7 års bestyrelseserfaring og aktuel formand for Vejle Tennis Klub har jeg både mod på og lyst til at trække i arbejdstøjet og hjælpe med, at løfte de opgaver samt udfordringer unionen står overfor. I første omgang handler det om, at få lagt en overordnet og konkret strategi for JTU, der skal signalere "udvikling samt fornyelse", men som vigtigst af alt er tro mod unionens historik og værdier. Denne strategi bør danne rammen for de kommende års indsatsområder/ tiltag som forhåbentligt skal søsættes. Ansvaret der ligger i at være repræsenteret i JTU's bestyrelse må ikke tages for givet. I min verden lyder læresætningen: "tillid er noget man gør sig fortjent til"."

Peder Helmuth Hansen (formand Sønderborg Tennisklub):
"Jeg bor i Sønderborg, hvor jeg er aktiv i Sønderborg Tennisklub og har været det i mere end 20 år. Jeg er formand og har været det de sidste 4 år. Før var jeg medlem af OB (nu TCO), hvor jeg også var med i bestyrelsen. Arbejdsmæssigt har jeg de sidste 25 år arbejdet med forandringsledelse, hvilket jeg håber at kunne bidrage med input til for en nyvalgt bestyrelse i JTU. Derudover håber jeg naturligvis at kunne bidrage med inspiration til klubber og klubledere med afsæt i nogle af de gode erfaringer, vi har gjort os i Sønderborg igennem de seneste år."

Frits Rasmussen (medlem i Ribe, DTF freelance klubkonsulent):
"Den største udfordring for jysk tennis lige nu er vanskeligheden med at fastholde medlemmerne. JTU skal sikre en bred palette af tilbud til såvel store som små klubber, der hjælper klubberne med denne vanskelige opgave. Samtidig skal JTU understøtte, at der findes gode tilbud til udvikling af de bedste spillere. Der kan måske findes inspiration fra andre sportsgrene og fra viden om, hvad der skaber gode eliteudviklingsmiljøer. Jeg håber at kunne bidrage til at sætte en retning for dette arbejde. Jeg har erfaring fra mere end 40 års bestyrelses- og trænerarbejde inden for tennis og volleyball. Jeg startede med at spille tennis i Skovbakken som 12-årig, var som 18-årig ankerperson i at få en tennisafdeling op at stå i A.I.C Fremad og har i ca. 30 år været medlem af bestyrelsen i Ribe Tennis Klub. Erhvervsmæssigt har jeg arbejdet med planlægning inden for skole- og sygehussektoren og arbejder nu med udvikling og implementering af IT-systemer i sygehusvæsenet."

Pia Vedel Ankersen (formand Hadsten Tennisklub):
"Min motivation for at påtage mig formandsposten i JTU er et stort engagement for udviklingen af tennis og i 'Bevæg dig for livet' visionen om, at danskerne skal være mere idræts- og foreningsaktive. DGI og DIF skal løfte denne opgave i fællesskab. Tennis (DTF og DGI tennis) har forpligtet sig på, at få 10.000 flere til at spille tennis inden udgangen af 2018. Intensiveringen af samarbejdet mellem JTU og DGI tennis ser jeg derfor som essentielt. Endvidere er det mig magtpåliggende, at et medlemskab af JTU anses for meningsfyldt uanset klubstørrelse.
Jeg har været formand for Hadsten Tennisklub i 5 år. I mit arbejdsliv er jeg program- og projektleder i DEFACTUM Region Midtjyllands forsknings og udviklingsafdeling."

Erik Jan (formand Hirtshals Tennisklub):
"Baggrunden for min indtræden i bestyrelsen er følgende - tilbage i 80-rene og 90-erne var klubberne i Nordjylland helt i front mht. stævne- og turneringsaktiviteter for de yngste tennisspillere året rundt - ikke mindst takket være et solidt arbejde med minitennis - tennis med forskellige langsommere bolde på mindre baner.
Efterfølgende har trænere og ledere fået et fantastisk redskab i Play and Stay konceptet. Min drøm og plan er, at disse ideer og redskaber skal formidles ud til flere klubbers ledere, trænere og ikke mindst forældre i hele unionen."

JTU har fået ny bestyrelse!

Tillykke med valget til - set fra venstre:

Frits Rasmussen - Ribe
Thomas Jacobsen - Aars
Henning Damsgaard - Hasle
Pia Vedel Ankersen - Hadsten
Benjamin Ejlersen - Vejle
Erik Jan Pedersen - Hirtshals
Peder Helmuth Hansen - Sønderborg

Erik Jan Pedersen, Peder Helmuth Hansen og Pia Ankersen er valgt for perioden frem til ordinær generalforsamling 2017. Thomas Jacobsen, Henning Damsgaard, Benjamin Ejlersen og Frits Rasmussen er valgt frem til ordinær generalforsamling 2018.

Pia V. Ankersen er valgt som ny JTU-formand.
Henning Damsgaard er valgt som JTU-kasserer.

I de kommende dage vil den nye bestyrelse blive præsenteret på såvel hjemmeside som Facebook.

Ann Hansen, Dorte Klüwer, Thomas Svendsen og Dan Monrad trådte alle ud af JTU´s bestyrelse. En stor tak til dem alle for deres indsats for jysk tennis.

t

DGI Tennisrejser - foråret 2017

I henhold til samarbejdsaftalen mellem JTU og DGI om gensidig markedsføring og tilbud af tennisrejser - hermed information om DGI Tennisrejser i foråret 2017.

DGI har rejser til såvel Tyrkiet som Mallorca.

Se indbydelsen til DGI´s Tennisrejser her.

Tilmeldingsblanket til DGI´s Tennisrejser - se her.

Se mere information om rejserne på DGI´s hjemmeside her.

Vi gør opmærksomme på at DGI´s Tennisrejser er for alle JTU´s medlemmer. Også medlemmer fra klubber der alene er medlem af Dansk Tennis Forbund/Jyllands Tennis Union.


JTU er endnu ikke afklaret omkring tennisrejser for 2017, nærmere information følger i forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling, som afholdes i morgen aften i Århus. Som en konsekvens af sammensætning af en eventuel ny (eller delvist ny) bestyrelse, så vil det være naturligt at den nye bestyrelse forholder sig til den samlede JTU portefølje og dermed hvilke opgaver såvel ansatte som frivillige skal løse/tilbyde via JTU.JTU indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling.

Tidspunkt: Torsdag den 6. oktober kl. 19.00

Sted: Idrætshøjskolen i Risskov, Centervej 53, 8240 Egå

Indkaldelse: Se mere her

JTU opfordrer alle medlemsklubber til at deltage i den ekstraordinære generalforsamling.

På vegne af bestyrelsen

Ann Hansen
Fungerende formand


JTU inviterer til JM i Minitennis 2016.


JM Minitennis afvikles via indledende runder 3 steder i Jylland, afsluttende med finalestævne i Esbjerg.

Se indbydelsen til JM i Minitennis her!


JM Minitennis afvikles via indledende runder i:

Tversted/Hirtshals - 6/11 - tilmeld dig her!

HEI - 6/11 - tilmeld dig her!

Sønderborg - 6/11 - tilmeld dig her!

Esbjerg - 26/11 - Finalestævne

Vær opmærksom på at du får tilmeldt dig det rigtige sted!


Inden længe kan du også finde en række andre minitennis stævner på JTU´s Minitennis Tour her på hjemmesiden - stævnerne vil blive annonceret på vores hjemmeside i kalenderen. Se mere her!
DM Slutspil for hold er afsluttet - og en del metal er landet i det jyske! FLOT!

Juniorer:
U14 drenge - Skovbakken - GULD!
U14 piger - Skovbakken - Sølv
U18 drenge - Skovbakken - Bronze

Seniorer:
Herrer - Århus 1900 - Bronze

Veteraner:
40 rækken - Randers - Sølv
50 rækken - Risskov - Bronze
60 rækken - Risskov - Sølv

Et stort tillykke til alle holdene/klubberne!

På billedet her ses U14 Drenge guldholdet fra Skovbakken.

Billeder af holdene kan ses her i JTU´s galleri.
JTU Holdturnering - slutspil afviklet for juniorer.

Søndag den 4. september blev der fundet nye jyske mestre for hold i JTU´s Juniorholdturnering.

Et stort tillykke til:

U10 region:
Piger Randers
Drenge Skovbakken

U12 region:
Piger Sønderborg
Drenge Hjørring

U12 Jyllandserie:
Piger Skovbakken
Drenge Aarhus 1900

U14 region:
Piger Viborg
Drenge Aars

U14 Jyllandserie:
Piger Skovbakken
Drenge Skovbakken

U16 region:
Drenge Hjørring

U16 Jyllandserie:
Drenge Kolding

På billedet ses de glade vindere af U10 drengerækken fra Skovbakken - sammen med JTU repræsentant fra holdturneringsudvalget, Johannes Park Skak. 

Endnu engang et stort tillykke til alle de nye jyske mestre for hold!