Nyheder

Fortjent hyldest til 5 dedikerede ledere og ildsjæle i dansk og jysk tennis på JTU´s Generalforsamling!

Et kæmpe stort og fortjent tillykke til:

JTU´s Fortjenstnål:
Erik Segel, Risskov
Lone Tørnes Andersen
Laura Biagiotti

Jens Leths Lederpris (JTU Lederpris):
Peder Helmuth Hansen, Sønderborg

JTU´s Æresnål:
Henrik Klitvad, Dansk Tennis Forbund


På JTU´s generalforsamling motiverede konsulent Lars Elkjær alle priserne:

"Som lønnet medarbejder indenfor den sport jeg elsker, er det en fornøjelse at kunne motivere hæder til en række ildsjæle, der har brugt frivillige timer til gavn for tennissporten, såvel lokalt, regionalt som nationalt. Som medarbejdere er vi dybt afhængige af ildsjæle, der yder en stor frivillig indsats - og dem er der heldigvis mange af rundt omkring i det jyske! Tak for indsatsen og tak for samarbejdet til jer alle!!
Derudover også en stor tak til JTU´s bestyrelse og udvalg for et godt samarbejde og naturligvis også jeres store indsats!
Heldigvis har vi mulighed for at hædre flere personer i dag!


JTU´s Fortjenstnål - Erik Segel, Risskov - motiveret af Las Elkjær, overrakt af Henning Damsgaard

Har igennem mange år ydet en stor indsats i Risskov Tennisklub som holdturneringsansvarlig. Sikrer altid god opbakning til såvel JTU som DTF holdturnering, derudover god reklame og dermed opbakning til JTU´s JM mesterskaber - i særdeleshed for veteraner, hvor Risskov ofte stiller med flest deltagere og ofte ender som den mest vindende klub.
Erik Segel har udover sin meget aktive rolle i Risskov også bidraget med sparring og arbejdsopgaver i forbindelse med JM Veteran - såvel inde som ude.
Derudover har Erik Segel også bidraget i JTU´s Appeludvalg omkring Holdturneringen.
Erik Segel er kendetegnet ved altid højt humør - en ildsjæl der fuldt fortjent tildeles JTU´s Fortjenstnål. Et stort tillykke til Erik!


JTU´s Fortjenstnål - Lone Tørnes Andersen, Kolding/Vejle/JTU/DIF - motiveret af Lars Elkjær, overrakt af Ann Hansen

Lone har ligeledes igennem en årrække ydet en stor indsats i såvel JTU som i de klubber, hvor Lone har haft sin daglige gang. Opgaverne er altid blevet løst med humor og stor ansvarlighed. Derudover har Lone udover sine frivillige opgaver for JTU og i flere klubber, også haft tid til at engagere sig i såvel Vejle Eliteråd samt i DIF som ambassadør.


JTU´s Fortjenstnål - Laura Biagiotti, Kolding/Skovbakken/JTU - motiveret af Lars Elkjær, overrakt af Ann Hansen (Laura var desværre forhindret i at være tilstede)

Laura har igennem en årrække ydet en stor indsats med såvel små som større opgaver. Uden tennisbaggrund har du på allerbedste vis overtaget roret ift. Unionstræning og derudover været tovholder på såvel SEB Tennis Cup som jyske mesterskaber.

Såvel Laura som Lone har med stort engagement og omhu været drivkræfter i bestyrelsen. De har totalt uselvisk passet deres ansvarsområder til perfektion og udbygget dem med gode idéer og banet vejen for de nye, som bliver valgt ind. Det er af vital betydning, at bestyrelsesmedlemmer i såvel JTU som i enhver bestyrelse overhovedet er deres opgave voksen og har helikoptersynet, så de giver energi til alle! Dette har I begge til fulde formået. Et stort tillykke med tildeling af JTU´s Fortjenstnål til jer begge!


JTU´s Lederpris - Jens Leths Lederpris - Peder Helmuth Hansen, Sønderborg - motiveret af Lars Elkjær
(Peder er forhindret i at være til stede og vil få overrakt check og en lille gave ved passende lejlighed i Sønderborg).

Peder har som formand for Sønderborg Tennisklub ydet en stor indsats for at genrejse klubben - såvel hvad angår aktiviteter, medlemmer, frivillige, faciliteter og økonomi. Peder har i den grad udvist ansvarlig ledelse med et godt blik for anerkendelse af frivillige ledere og ildsjæle, en god dialog med klubbens trænere og medlemmer. Med andre ord - et godt blik for "den hele klub". En klub i vækst - målt på sponsorer, medlemmer, aktiviteter og økonomi!
Peder blev formand i klubben i 2012 og har siddet i bestyrelsen af flere omgange tidligere.
Peder var ankermand i ansøgningen bag en ansøgning om at blive Årets Tennisklub i 2009, hvilket DTF kvitterede for med tildelingen af denne flotte hæder. På ganske få år - altså siden 2012 - har Peder været i spidsen for en genrejsning af Sønderborg Tennisklub, såvel sportsligt, socialt som økonomisk! Et eksempel til efterfølgelse for andre!
Sønderborg Tennisklub er nomineret til at blive Årets Forening i Sønderborg, mens Peder selv er indstillet til at blive Årets Ildsjæl i Sønderborg.
Fra JTU´s Generalforsamling skal der lyde et stort tillykke til Peder - og gerne klapsalver, der kan høres helt til Sønderborg.


JTU´s Æresnål - Henrik Klitvad, DTF - motiveret af Lars Elkjær, ovarrakt af Henning Damsgaard

JTU´s Æresnål uddeles meget sjældent og dermed kun i ganske særlige tilfælde. Således kun uddelt 6 gange i JTU´s historie. I de fleste tilfælde tildelt folk, der har ydet en mangeårig indsats for JTU i diverse udvalg, bestyrelse og lignende. Nålen uddeles til personer, der har ydet en ekstraordinær indsats for tennissporten - således også i Jylland.
DTF´s formand Henrik Klitvad tildeles JTU´s Æresnål. Henrik har som formand altid haft blik for hele tennis-Danmark, altid repræsenteret DTF ved JTU generalforsamlinger og altid stillet op til diverse DTF arrangementer i det jyske. Henrik Klitvad har siddet i DTF´s bestyrelse siden 1998, blev næstformand i 2003 og formand siden 2004.
Henrik tager afsked formelt på DTF´s Generalforsamling den 19. marts - og hans afsked bliver markeret ved en reception den 17. marts i HIK.
Fra JTU´s side skal der lyde en meget stor tak for den kæmpe indsats, du har ydet for dansk tennis! Et stort tillykke med en meget fortjent tildeling af JTU´s Æresnål til Henrik Klitvad!"


På JTU´s hjemmeside kan alle tidligere prismodtagere ses:
http://www.jtu.dk/Page.aspx?p=90Velfortjent hyldest til europamester (!!) Elmer Møller og Skovbakken Tennisklub.

Elmer Møller - Europamester - igen!
På JTU´s generalforsamling blev Elmer Møller hædret for igen at have været deltager på et U12 drengehold, der vandt Europamesterskabet Udendørs 2015. Imponerende indsats af Elmer og de øvrige på holdet, der i finalen slog Spanien. Holdet har således spillet 13 landskampe i træk uden nederlag og kan skrive Europamester Indendørs og Europamester Udendørs på deres CV. JTU ønsker kæmpe stort till...ykke til Elmer og trænerteamet omkring ham! Vi håber at dit tennis CV bliver meget længere! Elmer Møller fik gavecheck samt gaver fra HEAD/JTU overrakt af JTU bestyrelsesmedlem Thomas Jacobsen.

Skovbakken vinder Lauritzen-Sonnichsen Prisen for 2.år i træk:
Ved JTU´s Generalforsamling blev den årlige uddeling af "Lauritzen-Sonnichsen Prisen" også foretaget. Vinder af denne pris blev Skovbakken Tennisklub. Et stort tillykke med prisen for 2.år i træk. Prisen blev overrakt af tidligere mangeårigt bestyrelsesmedlem og halvpart i navnet på prisen Peter Sonnichsen. Blomster og 1 kasse bolde fra HEAD/JTU blev overrakt til Dorte Klüwer, Skovbakken.


Tidligere vindere af prisen kan ses på JTU´s hjemmeside her:
http://www.jtu.dk/Page.aspx?p=90

JTU generalforsamling 2016 - ny formand og flere nye i bestyrelsen!

Jyllands Tennis Union afholdt tirsdag den 8. marts JTU Generalforsamling i Randers.

Tillykke med valget til den nye bestyrelse:

Rene Lynge, Esbjerg, valgt som formand for 2016 (1-årig periode, da han afløser John Sloth der trak sig midt i perioden)
Henning Damsgaard, Hasle, valgt som kasserer for 2016 og 2017
Thomas Jacobsen, Hobro, genvalgt som menigt medlem for 2016 og 2017
Dorte Klüwer, Skovbakken, valgt som menigt medlem for 2016 og 2017
Dan Monrad, Horsens, valgt som menigt medlem for 2016 og 2017
Thomas Svendsen, Vejle, valgt som menigt medlem for 2016 (1-årig periode, da han afløser Lone Tørnes Andersen, der udtræder midt i sin periode)
Ann Hansen, HEI, var valgt for 2015 og 2016 og dermed ikke på valg.

Et stort tillykke til alle ovenstående med valgene! 


Således er Laura Biagiotti og Lone Tørnes Andersen udtrådt af bestyrelsen pr. 8. marts 2016.


Referat fra generalforsamlingen følger indenfor den nærmeste uge på hjemmesiden.
Jyllands Tennis Union inviterer til Generalforsamling 2016.

Generalforsamlingen afholdes som tidligere varslet den 8. marts i Randers.

Se indkaldelse, skriftlig beretning og regnskab her.

Tilmelding senest den 1. marts via mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vel mødt til generalforsamling den 8. marts i Randers!


Jyllands Tennis Union har i perioden januar til marts måned en praktikant tilknyttet fra UCN Nordjylland.

Frederik Hofmann har blandt andet lavet en mindre undersøgelse via et spørgeskema, der har været udsendt til klubbernes offcielle mailadresser.

Godt 40 klubber har svaret på skemaet og efterfølgende har Frederik lavet en mindre rapport om dette.

Skema, rapport og analyse af besvarelser er alene Frederik Hofmanns. 

Se link til rapporten her!2 klubber vandt 1 kasse bolde hver!

Blandt de klubber, der besvarede skema, blev der trukket lod om bolde fra HEAD - 2 klubber kunne vinde 1 kasse bolde med 18 rør HEAD PRO bolde. Et stort tillykke til Aars og Hirtshals, der løb af med denne gevinst! På billedet ses medlemmer fra Hirtshals, der modtog boldene i forbindelse med JTU Motioniosttræf i Hjørring søndag den 14. februar. 
Jyllands Tennis Union inviterer til udendørs holdturnering 2016.

Se alle relevante dokumenter på hjemmesiden - se mere her!


Relevante frister for tilmelding:
Lukkede veteran- og seniorrækker - 8. marts (holdenes deltagelse skal bekræftes via tilmelding!)
Åbne seniorrækker og alle juniorrækker - 3. maj
Åbne veteranrækker - 10. maj

Spørgsmål til JTU´s holdturnering kan rettes til:
Lene Steffensen
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Mobil: 23 83 63 84

Som noget nyt er JTU´s holdturnering for juniorhold ligeledes åben for DGI klubbers juniorhold.
Vi håber at se mange nye hold i dette års holdturnering!

JM Veteraner Indendørs 2016

JTU har afviklet JM Indendørs for Veteraner i weekenden den 29.-31. januar.

Således er der kåret nye jyske mestre i alle rækker - juniorer og seniorer afviklede finaler den 16/1.

Se alle resultater fra finalerne i Veteranmesterskaberne her!

Se billeder fra JM Veteran Indendørs her!

Erik Eibye tog ligeledes en række billeder - se mere her!

Et stort tillykke til alle de jyske mestre!


Fair Play Pris - Søren Højgaard, Risskov:
Som vanligt blev der uddelt en Fair Play Pris i forbindelse med arrangementet - et stort tillykke til Søren Højgaard, Risskov, der fuldt fortjent fik klapsalver, hæder og et gavekort til Sport Master.
JTU´s Formand, John Sloth, har af tidsmæssige årsager i relation til hans nye krævende job og karriere valgt at udtræde af JTU´s bestyrelse.

Fra JTU´s bestyrelse vil vi gerne takke John for hans frivillige indsats. Johns helt store mærkesager har været holdturnering og JM. Begge dele er vokset flot rent deltagermæssigt i de seneste år.

John har derudover bidraget og støttet til et mere moderne JTU, hvor vi bl.a. er kommet på Facebook. Han har ligeledes været med til at planlægge og udvikle på det kommende samarbejde med DGI Tennis. Et samarbejde, der uden tvivl vil komme vores klubber til gode i fremtiden.

Tak til John for dit engagement og din frivillige indsats i jysk tennis.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Jyllands Tennis Union


Efter John Sloths udtræden af bestyrelsen tager næstformand, Lone Tørnes Andersen, sig midlertidigt af formandsopgaven. Der skal på JTU´s kommende generalforsamling vælges en ny formand og der skal derudover vælges nye medlemmer ind i JTU´s bestyrelse. Så kig forbi vores generalforsamling den 8. marts i Arena Randers.