Reglementer

Nedenfor er det aktuelle fællesreglement jor JTU's holdtunering ude 2018

  Reglement for holdturnering 2018

  Reglement for JTU og FTU indendørs holdturnering 2018/2019

  Reglement for JTU´s holdturnering - veteraner

Holdsamarbejde

JTUs bestyrelse har nu fastsat retningslinjer og reglement for, hvorledes klubsamarbejder i forbindelse med deltagelse i JTUs holdturnering kan foregå.

Det er bestyrelsens opfattelse, at mange flere klubber vil kunne deltage i holdturneringen såfremt de arbejder sammen med andre klubber og i fællesskab stiller hold og deltager i vores holdturnering.

Reglementet ses herunder og kan ligeledes downloades fra linket nederst på siden.

Blanket til brug for holdsamarbejde.


Reglement for etablering af holdfællesskab i Jyllands Tennis Union


§1

Et holdfællesskab skal etableres som et interessentskab imellem de deltagende moderklubber. Det skal af interessentskabets vedtægter fremgå, at de deltagende moderklubber hæfter personligt, direkte og ubegrænset for enhver forpligtelse, som holdfællesskabet måtte påtage sig.

§2

Klubber, der ønsker at samarbejde om et fælles hold, skal senest den 15. februar forud for den aktuelle sæson indsende ansøgning til JTU med følgende oplysninger:

  • navnene på de deltagende klubber (moderklubberne).
  • præcis angivelse af den sæson (udendørs eller indendørs) samt den nuværende placering i JTUs holdturnering og evt. i DM Hold i pågældende sæson for de hold, der skal indgå i holdfællesskabet.
  • hvilket navn holdfællesskabet ønsker at anvende.
  • navn på den ansvarlige leder.

Sammen med ansøgningen skal der herudover vedlægges oversigt over bestyrelsen, vedtægter og samarbejdsaftale for holdfællesskabet.

§3

Et holdfællesskab i JTUs holdturnering indtager den plads, som holdet ansøger om og godkendes til. I hvilket omfang nogle af deltagerklubbernes hold skal sløjfes besluttes af JTUs bestyrelse.

§4

En moderklub kan ikke være repræsenteret i samme række som det holdfællesskab pågældende moderklub indgår i. En moderklub, der indgår i et holdfællesskab, kan derfor ikke deltage selvstændigt i nogle af de rækker, hvor moderklubben deltager i holdfællesskab.

§5

Ved indsendelse af klubrangliste for holdfællesskabet skal alle holdspillere, der ønskes benyttet på holdfællesskabet eller moderklubbernes underliggende hold i turneringen, opføres.

De fire øverst rangerede herrer og to øverst rangerede damer kan alene deltage på holdfællesskabets hold og skal derfor ikke opføres på moderklubbernes klubrangliste.

§6

Spillere, der ønsker at repræsentere et hold under et holdfællesskab, skal være medlem af én af holdfællesskabets moderklubber. Regler for deltagelse på holdfællesskabets hold og på moderklubbernes hold følger de gældende regler for JTUs øvrige holdturnering, idet holdfællesskabet jf. §4 er at betragte som alle moderklubbernes 1. hold.

§7

Såfremt moderklubberne ønsker at indstille samarbejdet skal dette meddeles JTU senest den 1. januar forud for den aktuelle sæson. Ved opløsning afgør moderklubberne, hvilken klub, der skal indtage det opløste fællesholds plads i turneringen.

Ved indstilling af samarbejdet efter nævnte frist bortfalder holdfællesskabets plads og de involverede moderklubber må indtage de pladser, de i øvrigt måtte have i turneringen. Holdfællesskabets plads overtages derfor ikke af en af de involverede klubber, med mindre ovennævnte frist er overholdt.


Godkendt af JTUs bestyrelse den 6. februar 2006.

Download reglement her: Holdfællesskab JTU Holdturnering

  • 1_head.jpg
  • 2_coolsport.jpg
  • 3_sportmaster.png

Spørgsmål vedr. holdturnering?

Kontakt gerne en af os:

  DTF Sekretariatet
Tlf. 43 26 26 60
dtf@dtftennis.dk
   
Camilla Petersen
JTU-konsulent
TLF: 22 85 99 92
holdturnering@jtu.dk